Välkommen!

Välkommen till IFS region Jönköpings län!

IFS står för intresseföreningen schizofreni och andra psykossjukdomar.

Med vår verksamhet vill vi stödja drabbade och anhöriga genom att informera och påverka allmänhet och beslutsfattare.

Vi är representerade i brukarråd, samverkansgrupper mm i kommuner och regionen.

I länet finns två lokalföreningar, IFS Jönköping och IFS Höglandet. Lokalföreningarna stöds av en styrelse för länet.

Kontaktpersoner

Jönköping Höglandet
Arne Svensson 0371-73151 /                       070-6542982 Kjell Axell 070-6039390
Ulla Lusth 070-2711011 Britt Jönsson 070-8682542
Gerd Engdal 070-5378007 Ingegerd Göth 072-2015383 / 0381-10785

Förbundets hemsida www.schizofreniförbundet.se